Button TextButton TextButton TextButton TextButton TextButton Text  
   

KAKO DOĆI DO NAS ?

1. SARAJEVO - KRUPAC - BABIN DO - ŠABIĆI -SINANOVIĆI

Ako dolazite u Sarajevo preko Rajlovca, ne ulazite u grad, produžite pravcem prema Foči ( pravo preko Stupske petlje ), te pored Aerodroma nastavljate kretanje pravcem prema Trnovu, prolazite Lukavicu i nastavljate dalje, ne skrečući u Vojkoviće, nastavite kretanje do Krupca ( kamenolom ). Ovdje napuštate put prema Trnovu i skrečete prema Bjelašnici. Kretanje nastavite glavnim putem do raskrsnice za Igman ( zgrada Policije ), ne skrećite prema Igmanu, nastavite prema Bjelašnici, prođete Babin do – skijalište i pravo putem prema Šabićima. Odavde do našeg restorana imate cca 17 km. Dolaskom u selo Šabiće ( ne ulazite u selo Rakitnica, koje je u produžetku ), skrenite desno pravcem prema selu Sinanovići. Ukoliko budete pratili naše putokaze,lahko će te uočiti naš restoran.

2. SARAJEVO - HADŽIĆI – IGMAN - BABIN DO – ŠABIĆI -SINANOVIĆI

Ako dolazite putem preko Hadžića, ovdje skrenite sa glavnog puta i ulaskom u Hadžiće ( ne idite u Centar ), držite pravac prema Bjelašnici, nastavite glavnim putem preko Igmana do dolaska na raskrsnicu „G.Grkarica“ ( zgrada Policije ), nastavite prema Bjelašnici - Babin do - skijalište, pravo prema selu Šabići. Odavde do našeg motela imate cca 17 km. Dolaskom u selo Šabiće ( ne ulazite u selo Rakitnica, koje je u produžetku ), skrenite desno pravcem prema selu Sinanovići. Ukoliko budete pratili naše putokaze,lahko će te uočiti naš restoran.
 

KONTAKT TELEFON
061 538 544
061 359 524
062 729 553
 
KONTAKT E-MAIL
Eno-32@hotmail.com